Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1826. Sklep o uskladitvi cen naslednjih komunalnih storitev: - priprava in distribucija vode; - odvajanja odpadnih vod; - zbiranja in odvoza odpadkov, stran 4475.

Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 31/02), uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 41/02), 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99, 67/01 in 23/02) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01 in 65/02) sta občinska sveta Občine Semič na seji dne 20. 2. 2003 in Občine Črnomelj na seji dne 26. 2. 2003 sprejela
S K L E P
o uskladitvi cen naslednjih komunalnih storitev:
– priprava in distribucija vode
– odvajanja odpadnih vod
– zbiranja in odvoza odpadkov
1. člen
Za obračun storitev priprave in distribucije vode:
------------------------------------------------
Vrsta odjema     Cena (m3)   % povišanja
------------------------------------------------
gospodinjstvo      149,55      14,63
gospodarstvo       210,04      10,00
------------------------------------------------
Za obračun odvajanja odpadnih vod:
------------------------------------------------
Vrsta odjema     Cena (m3)   % povišanja
------------------------------------------------
gospodinjstvo       39,76      15,29
gospodarstvo       77,59      15,29
------------------------------------------------
Za obračun storitev zbiranja in odvoza odpadkov:
-----------------------------------------------------
Vrsta odjema          Cena (m3) % povišanja
-----------------------------------------------------
gospodinjstvo in gospodarstvo  1.140,14    15,29
-----------------------------------------------------
2. člen
V cenah niso upoštevani zakonsko predpisani davki, takse, vodni prispevek in števnina.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 1. 3. 2003.
Št. 380005-4/2002
Črnomelj, dne 27. februarja 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.
Št. 352-01-08/2002-3
Semič, dne 21. februarja 2003.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.