Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1825. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za zahodno obvozno cesto Črnomelj, stran 4475.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2) in 30. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01 in 65/02) je župan Občine Črnomelj dne 11. 4. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta
za zahodno obvozno cesto Črnomelj
1
Javno se razgrne predlog lokacjskega načrta za zahodno obvozno cesto Črnomelj, cesta R1-218 – zahodni krak (I. etapa), ki ga je izdelal projektivni atelje PA – PROSTOR d.o.o., Kersnikova 9, Ljubljana, št. projekta 1221/02 v aprilu 2003 pod naslovom »Obvoznica Črnomelj R1-218«.
2
Predlog bo razgrnjen na sedežu Občine Črnomelj v delovnem času občinske uprave.
Predlog bo razgrnjen 30 dni po začetku veljavnosti tega sklepa.
3
Med javno razgrnitvijo predloga se skliče javna obravnava, ki bo v ponedeljek, 12. maja 2003 ob 19. uri v sejni sobi črnomaljskega gradu, Trg svobode 3, Črnomelj. Javno obravnavo organizirata krajevna skupnost in Občina Črnomelj, ki tudi zagotovi potrebne strokovne razlage.
O razgrnitvi ter kraju in času javne obravnave se mora javnost obvestiti tudi na krajevno običajen način vsaj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
4
Pisne pripombe in predloge na predlog podajo zainteresirani na naslov; Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34402-001/2002
Črnomelj, dne 10. aprila 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.