Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1824. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna, stran 4474.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), 29. in 37. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/00 in 86/00), odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 13/00) in 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 5. redni seji dne 7. 4. 2003 sprejel
S K L E P
o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna
Občinski svet izdaja seznam neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna za leto 2003:
NEPOSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Šifra   Matična  Šifra   Ime                     Kraj        Občina
št.  uporabnika številka ustanovit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  7515    5883679  2     Uprava in organi občine           Črna /Kor.     Črna na Koroš.
2.  7896    5231752  2     KS Žerjav                  Žerjav       Črna na Koroš.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
POSREDNI UPORABNIKI PRORAČUNA OBČINE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Šifra   Matična  Šifra   Ime                     Kraj        Občina
št.  uporabnika številka ustanovit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  6477    5087368  2     Osnovna šola Črna na Koroškem        Črna na Koroškem  Črna na Koroškem
2.  6912    5087406  2     Osnovna šola Juričevega Drejčka       Ravne na Koroškem  Ravne na Koroškem
3.  7125    5089301  2     Glasbena šola Ravne na Koroškem       Ravne na Koroškem  Ravne na Koroškem
4.  3739    5052866  2     Koroška osrednja knjižnica dr. Franc Sušnik Ravne na Koroškem  Ravne na Koroškem
5.  3053    5216125  1     Center za socialno delo Ravne na Koroškem  Ravne na Koroškem  Ravne na Koroškem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seznam neposrednih in posrednih uporabnikov se posreduje Ministrstvu za finance in se objavi v Uradnem listu RS.
OBRAZLOŽITEV:
S tem sklepom se določijo neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna.
V seznamu, ki se objavi v Uradnem listu RS, se objavijo naslednji podatki o neposrednem in posrednem uporabniku:
1. Matična številka neposrednega ali posrednega uporabnika
2. Šifra neposrednega ali posrednega uporabnika
3. Ime oziroma naziv neposrednega ali posrednega uporabnika
4. Šifra ustanovitelja neposrednega ali posrednega uporabnika
Šifro neposrednega ali posrednega uporabnika določi Ministrstvo za finance. Šifra ustanovitelja označena s številko 1 označuje državo in številka 2 označuje občino.
Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj in lastnik je država ali občina.
Št. 414-12-01/03
Črna na Koroškem, dne 8. aprila 2003.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l. r.