Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1823. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Črna na Koroškem, stran 4474.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 5. redni seji 7. 4. 2003 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini
Črna na Koroškem
1. člen
Političnim strankam, katerih listam so na volitvah v letu 2002 pripadli mandati za člane občinskega sveta, pripadajo denarna sredstva iz proračuna Občine Črna na Koroškem v višini 30 SIT/mesečno za vsak dobljeni glas na volitvah za člane občinskega sveta.
2. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje lokalnih skupnosti in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamezno leto.
3. člen
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep občinskega sveta o načinu financiranja političnih strank v Občini Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 21/02).
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003.
Št. 015-03-02/03
Črna na Koroškem, dne 7. aprila 2003.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l. r.