Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1819. Sklep o podaljšanju sklepa o začasnem financiranju Občine Cerknica za leto 2003, stran 4471.

Na podlagi 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 114. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 3. redni seji dne 3. 4. 2003 sprejel
S K L E P
o podaljšanju sklepa o začasnjem financiranju Občine Cerknica za leto 2003
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje funkcij Občine Cerknica ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje), v obdobju od 1. aprila do sprejema odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2003. Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Cerknica za leto 2002.
2. člen
Vsa ostala določila sklepa o začasnem financiranju Občine Cerknica za leto 2003 ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 40304-2/2002
Cerknica, dne 3. aprila 2003.
Župan
Obine Cerknica
Miroslav Levar, univ. dipl. ek. l. r.