Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1818. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore, stran 4470.

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja
C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
Občina Celje
   – obračun po merilcih
   – variabilni del cene             8,090 SIT/KWh
   – priključna moč – fiksni del cene   353,730 SIT/KW/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za variabilni del cene, velja od 9. 4. 2003 in za priključno moč od 15. 8. 2002.
Občina Štore
   – obračun po merilcih
   – variabilni del cene             9,931 SIT/KWh
   – priključna moč – fiksni del cene   355,480 SIT/KW/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za variabilni del cene, velja od 9. 4. 2003 in za priključno moč od 1. 8. 2002.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 33/02).
Na navedene cene se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost
Celje, dne 10. aprila 2003.
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
Aleksander Mirt, univ. dipl. ek. l. r.
Direktor