Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1815. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu v Mestni občini Celje, stran 4469.

Na podlagi določil 43. in 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 110/02 in 5/03), 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98 in 19/99), zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89 in Uradni list RS, št. 64/1), nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 (Uradni list RS, št. 31/00), 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02), uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 38/02 in 106/02) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 27. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu
v Mestni občini Celje
1
Mestna občina Celje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, ki jo je predlagal Dom upokojencev Celje, v višini 2.674,32 SIT na efektivno uro.
2
Ob upoštevanju subvencij je cena socialno varstvene storitve pomoči družini na domu za uporabnika 1.130 SIT na uro.
3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja s 1. 4. 2003.
Št. 15405-00001/2003
Celje, dne 27. marca 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.