Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2003 z dne 18. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2003 z dne 18. 4. 2003

Kazalo

1731. Pravilnik o določitvi liste arbitrov za sestavo arbitraže za razreševanje medsebojnih sporov, stran 4333.

Na podlagi 101. člena zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93 in 56/01) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o določitvi liste arbitrov za sestavo arbitraže
za razreševanje medsebojnih sporov
1. člen
Lista arbitrov, s katere se imenujejo arbitri tedaj, ko v družbi ni ustanovljena stalna arbitraža, je določena na predlog reprezentativnih sindikatov in združenj delodajalcev.
2. člen
Na predlog reprezentativnih sindikatov se določijo naslednji arbitri:
1. Marjan Urbanč
2. Ladislav Rožič
3. Anton Rozman
4. Jože Türkl
5. Gregor Miklič
6. Metka Roksandić
7. Gregor Cerar
8. Katarina Lavrin Marenče
9. Zlatko Hernčič
10. Vekoslava Krašovec
11. Andrej Zorko
12. Branka Jurak
13. Dušan Detiček
14. Jože Korošec
15. Jože Murko
16. Mira Žličar
17. Jolanda Lašič
18. Iztok Cilenšek
19. Valter Vodopivec
20. Dušan Bajde
21. Jože Boben
22. Stane Drobnič
23. Mitja Šuštar
24. Miloš Trampuž
25. Igor Vresk
26. Stane Zupančič
27. Srečko Čater
28. Jovo Labanac
29. mag. Marija Karlovšek
30. Aleksander Cmok
31. Franc Klepej
32. Milica Dabanovič
33. Krešimir Martinjak
34. Justi Arnuš
35. Branko Lutarič
36. Zdenka Bobovec
37. Marko Milič
38. Danilo Šipoš
39. Pavel Vrhovnik
40. Jože Miklič
41. Majda Marolt
42. Vanja Vizjak
43. Iztok Bratož
44. Karmen Leban
45. Sandi Bartol
46. Marjeta Benko
47. Tatjana Labernik
48. Vida Fras
49. Igor Kresal
50. Ivica Laznik
51. Drago Lombar
52. Miroslav Garb
53. Franjo Matjašič
54. Milan Mesarič
55. Silvester Medvešček
56. Milena Koselj Šmit
57. Milana Kos Cetina
58. Drago Rakuša
59. Miro Kolar
60. Evelin Vesenjak
61. Miloš Svanjak
62. Sabina Juhant
63. Bojan Žvikart
64. Peter Majcen
65. Roman Jakopič
66. Jože Pavšek
67. Drago Torej
68. Branko Krznarič
69. Zdravko Skrbiš
70. Leon Didič
71. Vladimir Ganziti
72. Franc Zupanc
73. Mirko Antolovič
74. Slavko Pungeršič
75. Marjan Kastelec
76. Mateja Zelič
77. Janez Turuk
78. Bernard Nared
79. Srečko Robert
80. Ana Iglič
81. Gordana Potrata
82. Vanja Čepin
83. Stane Dervarič
84. Miran Marentič
85. Ivan Čadež
86. Milan Čarni
87. Mariono Vatič
88. Janez Grmek
89. Stanko Simončič
90. Srečko Hribar
91. Maks Mal
92. Vinko Tomažinčič
93. Danica Vihar
94. Olga V. Markelj
95. Janez Sedušak
96. Zoran Jalovec
97. Zdenko Zorn
98. Pavlica Hiti
99. Marjan Doberšek
100. Dušan Zupanc
101. Peter Virant
102. Omar Hanuna
103. Nikola Kneževič
3. člen
Na predlog združenj delodajalcev se določijo naslednji arbitri:
1. Dušan Jenko
2. Vera Aljančič Fale
3. Vera Hlede
4. Maja Rampre
5. Darja Havlas Kozoderc
6. Nevenka Murn
7. Azra Seražin
8. Urška Jereb
9. Stanislav Golobič
10. Marinka Šabec
11. Tomo Jarni
12. Sonja Špoljarič
13. Tomaž Avsenik
14. Marjeta Hedl
15. Zdravko Gorjanc
16. prof. Anton Žnidaršič
17. Ivanka Mihelčič
18. Stane Habjan
19. Petra Filipič Špiler
20. Dimče Stojčevski
21. Mira Cvahte
22. Renata Martinčič
23. Marjeta Vizovišek
24. Valter Urbančič
25. Ada Grandovec Gole
26. Srečko Kolar
27. Franc Rovere
28. mag. Bojan Kukec
29. Metka Penko Natlačen
30. Franc Kokalj
31. Stane Valič
32. Staša Pirkmaier
4. člen
Podatki o arbitrih iz 2. in 3. člena tega pravilnika so deponirani pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o listi arbitrov za sestavo arbitraže za razreševanje medsebojnih sporov (Uradni list RS, št. 37/94).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-00016/2003
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.
EVA 2003-2611-0012
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

AAA Zlata odličnost