Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2003 z dne 18. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2003 z dne 18. 4. 2003

Kazalo

1723. Uredba o spremembah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga, stran 4311.

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94, 1/95, 28/95, 58/95, 23/99 in 36/00), 70. in 104. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02 in 110/02), 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS-I, št. 1/91 in Uradni list RS, št. 45/94), drugega odstavka 3. člena pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Uradni list SFRJ, št. 10/70), točke C.2. akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile (Uradni list RS, št. 14/92) in zakona o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (Uradni list RS, št. 48/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
1. člen
V uredbi o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Uradni list RS, št. 111/01, 20/02, 64/02 in 116/02) se v Prilogi 1:
– črtajo tarifne oznake s pripadajočim besedilom: od 8710 00 00 do vključno 9301 19 00, 9305 91 00, 9306 30 30 in 9306 90 10;
– pri naslednjih tarifnih oznakah pri režimu izvoza in uvoza »D1« črta opomba št. »2« s pripadajočim besedilom: od 9302 00 do vključno 9305 29 95, 9305 99 00, od 9306 21 00 do vključno 9306 30 10, od 9306 30 91 do vključno 9306 30 98 in 9307 00 00.
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-01/2000-9
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.
EVA 2003-2111-0034
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost