Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1549. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste R1-212, odsek 1120 Sodražica-Žlebič, od km 5,090 do km 5,304 in priključka Sušje, stran 4157.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) 31. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) je Občinski svet občine Ribnica na 4. redni seji dne 25. marca 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste R1-212, odsek 1120 Sodražica-Žlebič, od km 5,090 do km 5,304 in priključka Sušje
1
Javno se razgrne osnutek odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste R1-212, odsek 1120 Sodražica-Žlebič, od km 5,090 do km 5,304 in priključka Sušje, ki ga je izdelal Projektivni atelje-Prostor d. o. o., Prostorsko in urbanistično načrtovanje, Kersnikova 9, Ljubljana, številka naloge 1181/00, septembra 2002.
2
Osnutek odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste R1-212, odsek 1120 Sodražica-Žlebič, od km 5,090 do km 5,304 in priključka Sušje se nanaša na območje urejanja naslednjih parcel oziroma dele parcel, ležečih v k.o.Sušje: 641/1, 642, 740/3, 817/2, 819/3, 820, 821, 822/1, 822/5, 822/6, 822/7, 822/8, 822/9, 822/10, 822/13, 822/17, 822/18, 823/1, 823/2, 823/5, 823/6, 827/2, 827/3, 828/2, 828/3, 829/2, 831, 832, 2419, 2420/2, 2421, 2422, 2423, 2479/2, 2479/3 in obsega površino 0,4 ha zemljišča.
3
Osnutek odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste R1-212, odsek 1120 Sodražica-Žlebič, od km 5,090 do km 5,304 in priključka Sušje bo javno razgrnjen v prostorih Občine Ribnica in prostorih Krajevne skupnosti Ribnica. Javna razgrnitev bo trajala od 15. 4. 2003 do 16. 5. 2003.
4
V času javne razgrnitve osnutka odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste R1-212, odsek 1120 Sodražica-Žlebič, od km 5,090 do km 5,304 in priključka Sušje bo v torek, 29. aprila 2003 ob 18. uri javna obravnava v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
5
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani posamezniki, organi in organizacije podajo pisne pripombe na osnutek Odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste R1-212, odsek 1120 Sodražica-Žlebič, od km 5,090 do km 5,304 in priključka Sušje v knjigo pripomb in predlogov, ki bo v prostorih javne razgrnitve ali na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-352-20/97
Ribnica, dne 25. marca 2003.
Župan
Občine Ribnica
Alojz Marn l. r.