Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1548. Sklep o žepnini upravičencem, ki so v celoti ali deloma oproščeni plačila prispevka storitve celodnevnega institucionalnega varstva, stran 4157.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/99 in 93/00) in v skladu s 5. točko 2. člena, 7. člena, 12. člena in 25. člena uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, (Uradni list RS, št. 38/02) je Občinski svet občine Žužemberk na 3. seji dne 25. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o žepnini upravičencem, ki so v celoti ali deloma oproščeni plačila prispevka storitve
celodnevnega institucionalnega varstva
1
Občina Žužemberk priznava vsem upravičencem iz 25. člena uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, (Uradni list RS, št. 38/02), žepnino v višini 0,2 osnovnega zneska minimalnega dohodka.
2
Žepnina se prednostno nameni za ureditev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja upravičencem, s preostalim delom žepnine pa upravičenci prosto razpolagajo, če so za to sposobni. Nikakor pa se s tem denarjem ne sme kupovati alkoholnih pijač.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2003 dalje.
Št. 032-01/2003-210
Žužemberk, dne 25. marca 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.