Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1547. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 4156.

Na podlagi 101. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 41/99, 26/01), 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02) ter 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/99 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 3. seji dne 25. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu
1
Občina Žužemberk daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec Dom starejših občanov Novo mesto, v višini 1.431,37 tolarjev na efektivno uro.
2
Upravičenec do socialne oskrbe, ki se mu na dom prinaša pripravljeni topel obrok hrane, plača stroške dostave v višini 200 tolarjev dnevno na obrok.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2003 dalje.
Št. 032-01/2003-209
Žužemberk, dne 25. marca 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.