Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1546. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk, stran 4156.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 -odl. US, 1/98 – odl. US, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00 in 111/00) in na podlagi 9. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na predlog Osnovne šole Žužemberk in Osnovne šole Prevole na 3. seji dne 25. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
1
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Žužemberk po posameznih programih znašajo mesečno:
1. I. starostno obdobje (1–3 let)           69.830 SIT
2. II. starostno obdobje (3–7 let)           59.290 SIT
3. varstvo v družini                  69.380 SIT
Za dneve odsotnosti otroka iz I. in II. starostnega obdobja iz vrtca pri OŠ Žužemberk se staršem odračuna dnevni odbitek za živila v vrtcu, kar znaša na dan 360 SIT. Dnevni odbitek za živila v vrtcu se izračunava odstotkovno, glede na plačilni razred staršev od zneska 360 SIT na dan.
Za dneve odsotnosti otroka iz varstva v družini pri vrtcu OŠ Žužemberk se staršem odračuna dnevni odbitek za živila v vrtcu, kar znaša na dan 430 SIT. Dnevni odbitek za živila v vrtcu se izračunava odstotkovno, glede na plačilni razred staršev od zneska 430 SIT na dan.
2
Cena programa predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole znaša mesečno:
– starostno obdobje (3–7 let)             53.720 SIT
Za dneve odsotnosti otroka iz vrtca pri Osnovni šoli Prevole se staršem odračuna dnevni odbitek za živila v vrtcu, kar znaša na dan 320 SIT. Dnevni odbitek za živila v vrtcu se izračunava odstotkovno, glede na plačilni razred staršev od zneska 320 SIT na dan.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, cene programov pa se uporabljajo od 1. 3. 2003 dalje.
4
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Žužemberk št. 032-01/01-947/34 z dne 30. 11. 2001.
Št. 032-01/2003-206
Žužemberk, dne 25. marca 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.