Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1545. Sklep o javni razgrnitvi predloga prostorsko ureditvenih pogojev za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara, stran 4155.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) in 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter v povezavi s 175. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) je Občinski svet občine Žužemberk na 3. redni seji dne 25. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga prostorsko ureditvenih pogojev za naselja Žužemberk, Prapreče
in Zafara
1. člen
Javno se razgrne predlog prostorsko ureditvenih pogojev za naselja Žužemberk, Prapreče in Zafara.
2. člen
Predlog iz 1. člena tega sklepa s predlogom odloka, bo javno razgrnjen v prostorih Občine Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk, (ogled je možen vsak delovni dan od 7.30 do 15. ure, ob sredah od 7.30 do 16.30). Javna razgrnitev dokumenta se bo začela 8 dni po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in bo trajala 30 dni. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. Obvestilo o času in kraju javne obravnave bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.
3. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati dan po objavi.
Št. 032-01/2003-201
Žužemberk, dne 25. marca 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.