Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1544. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2003, stran 4155.

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) je na predlog župana Občinski svet občine Žužemberk na 3. seji dne 25. 3. 2003 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Žužemberk
v letu 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Žužemberk za leto 2003 se financiranje potreb proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah, na podlagi proračuna občine, za naloge oziroma namene kot v letu 2002.
Začasno financiranje proračuna Občine Žužemberk za leto 2003 traja lahko najdlje do 30. 6. 2003.
2. člen
Prihodki, ki bodo doseženi in izdatki, ki bodo izvršeni v času začasnega financiranja, so sestavni del proračuna Občine Žužemberk za leto 2003.
3. člen
Določila odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2002 (Uradni list RS, št. 26/02 in 99/02) se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati dan po objavi.
Št. 032-01/2003-205
Žužemberk, dne 25. marca 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.