Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1543. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o javni službi pomoči družini na domu in merilih za določanje plačila storitev, stran 4155.

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odl. US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01), 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99 in 28/99) in 9. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/99 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 3. seji dne 25. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o javni službi pomoči družini na domu in merilih za določanje plačila storitev
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o javni službi pomoči družini na domu in merilih za določanje plačila storitev (Uradni list RS, št. 63/00).
2. člen
V celoti se črta vsebina 13. člena odloka, ki se nadomesti z novo vsebino, le-ta pa se glasi:
Cena se oblikuje v skladu z metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za socialno varstvo, predlaga pa ga organ upravljanja izvajalca socialne oskrbe na domu. K ceni si mora izvajalec pridobiti soglasje Občinskega sveta občine Žužemberk.
3. člen
V celoti se črta 14. člen odloka, temu ustrezno pa se spremeni tudi zaporedna številka ostalih členov odloka.
4. člen
V celoti se črtata drugi in četrti odstavek 15. člena odloka.
5. člen
Črtata se predzadnji in zadnji stavek 24. člena odloka, ki se nadomestita z novo vsebino, le-ta pa se glasi:
Na podlagi omenjenega poročila bo izvajalec upravičencu izstavil račun. Upravičenec poravna račun pri izvajalcu.
6. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2003-208
Žužemberk, dne 25. marca 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.