Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1540. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Žalec za leto 2003, stran 4151.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95, – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 27. marca 2003 sprejel
S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Žalec za leto 2003
1. člen
Župan Občine Žalec je 5. decembra 2002 sprejel sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Žalec za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2003 (Uradni list RS, št. 112/02).
Ker proračun ni bil sprejet do 31. marca 2003, se začasno financiranje občinskega proračuna podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.
2. člen
Do sprejetja proračuna Občine Žalec za leto 2003 se financiranje funkcij Občine Žalec ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Žalec za leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2002.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. aprila 2003 do sprejetja proračuna Občine Žalec za leto 2003.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40304/00001/2002
Žalec, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.