Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1536. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v VVZ Trebnje in o določitvi višine dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtcev v Občini Trebnje, stran 4146.

Na podlagi 13. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) ter zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), je Občinski svet občine Trebnje na 3. seji občinskega sveta dne 26. 3. 2003 v zvezi s predlogom za povišanje cen programov v VVZ Trebnje ter določitvi dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami sprejel
S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v VVZ Trebnje in o določitvi višine dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtcev v Občini Trebnje
1
Cene programov v VVZ Trebnje od 1. 4. 2003 znašajo:
a) dnevni program (6-9 ur)
– prva starostna skupina (1-3 let)    83.388 SIT/otroka mesečno,
– druga starostna skupina (3-7 let)   61.561 SIT/otroka mesečno,
– kombiniran oddelek           63.852 SIT/otroka mesečno,
b) skrajšan program priprave
na šolo (500 ur)            2,576.920 SIT/oddelek letno.
2
Dodatni stroški za otroke s posebnimi potrebami, vključeni v redne oddelke vrtcev v Občini Trebnje, ki veljajo od 1. 4. 2003, uporabljajo pa se od 1. 9. 2002:
a) specialni pedagog 2.850 SIT/uro,
b) stalni in občasni spremljevalec 1.340 SIT/uro,
c) višji stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok se izračunajo po naslednji formuli:
(cena programa na otroka brez stroškov za živila) × (povprečno število otrok v vseh oddelkih istega starostnega obdobja – dejansko število otrok v oddelku, v katerega je otrok vključen otrok s posebnimi potrebami).
3
Specialni pedagog, zaposlen v VVZ Trebnje, se v skladu z občinskim sklepom, z dne 13. 6. 1996, pokriva za potrebe cele občine do polne izkoriščenosti delovnega časa v skladu s sistemizacijo delovnih mest v vrtcih Občine Trebnje.
4
Cene programov za otroke s posebnimi potrebami, ki so integrirani v redne oddelke v vrtcih v Občini Trebnje, sprejete na občinskem svetu (dne 3. 7. 2002), prenehajo veljati z dnem uveljavitve sklepa iz 2. točke.
5
VVZ Trebnje - objekt Ostržek, se zaradi zmanjšanja normativa za dva otroka (sklep občinskega sveta, z dne 3. 7. 2002) izpad dohodka proračuna iz sredstev občinskega proračuna.
6
Cene programov v ostalih vzgojno-varstvenih enotah se ne spreminjajo.
7
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 380-05-3/2002
Trebnje, dne 28. marca 2003.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda l. r.