Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1535. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 4146.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/02 in 17/03) in 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02), je Občinski svet občine Štore na 3. redni seji dne 26. 3. 2003 sprejel naslednji
S K L E P
1. člen
Občina Štore daje soglasje k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec Dom upokojencev Celje v višini 2.674,32 SIT na uro. Cena se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Štore za vodenje v višini 327 SIT in za subvencijo Zavoda RS za zaposlovanje v višini 889,60 SIT na efektivno uro. Po odbitih subvencijah znaša cena 1.457,72 SIT na efektivno uro.
2. člen
Občina Štore bo ceno storitve pomoč družini na domu še dodatno subvencionirala iz sredstev proračuna Občine Štore v višini 457,72 SIT na efektivno uro, tako, da bo končna cena storitve za uporabnike znašala 1.000 SIT na efektivno uro.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 4. 2003.
Št. 15200-0013/2003-001
Sežana, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Sežana
Franc Jazbec l. r.