Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1534. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti m2 stavbnega zemljišča v Občini Štore, stran 4145.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00 in 17/03), je Občinski svet občine Štore na 3. redni seji dne 26. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti m2 stavbnega zemljišča v Občini Štore
1. člen
S tem odlokom se določajo spremembe in dopolnitve odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti m2 stavbnega zemljišča v Občini Štore (Uradni list RS, št. 25/ 97).
2. člen
V celotnem besedilu odloka se besedi “stavbno zemljišče“, oziroma izpeljanki teh besed, zamenjajo z besedama “gradbena parcela“, oziroma izpeljankami teh besed.
3. člen
Spremeni se besedilo 2. člena odloka, tako da glasi:
Povprečna gradbena cena na m2 koristne stanovanjske površine, III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške urejanja gradbene parcele in za vrednost parcele na dan 1. 4. 2003 za območje Občine Štore znaša 123.648,00 SIT.
4. člen
Spremeni se besedilo 4. člena odloka, tako da glasi:
Cena za gradbeno parcelo se oblikuje po območjih urejanja in v odstotkih od povprečne gradbene cene določene v 2. členu odloka.
Odstotki za posamezna območja znašajo:
– območje Štore – Lipa in stare Štore – 1%;
– območje ostalih zaselkov Občine Štore – 0,6%.
5. člen
Vrednosti določene s tem odlokom se med letom valorizirajo v skladu z indeksom cen stanovanjske gradnje po podatkih Združenja za gradbeništvo in IGM Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije.
6. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35101-0001/2003-001
Sežana, dne 28. marca 2003.
Župan
Občine Sežana
Franc Jazbec l. r.