Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1524. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2002, stran 4135.

Na podlagi 3. točke 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 77/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) in 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99 in 28/01), je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 4. redni seji dne 26. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2002
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2002 izkazuje:
---------------------------------------------------------------
                              SIT
---------------------------------------------------------------
– prihodke v višini              1.275,349.281,47
– kredit v višini                 25,000.000,00
– odhodke v višini               1.267,369.876,68
– odplačilo glavnice v letu 2002          2,337.200,00
– presežek prihodkov nad odhodki         30,642.204,79
---------------------------------------------------------------
2. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2002 izkazuje:
---------------------------------------------------------------
                              SIT
---------------------------------------------------------------
– otvoritveno stanje na dan 1. 1. 2002       2,255.454,90
– prihodke v višini                6,493.508,43
– odhodke v višini                 6,498.818,30
– presežek prihodkov nad odhodki          2,250.145,03
---------------------------------------------------------------
3. člen
Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2002 izkazuje:
---------------------------------------------------------------
                              SIT
---------------------------------------------------------------
– dolg občine do Ekološkega sklada        10,517.400,00
– dolg občine do
 Stanovanjskega sklada RS            25,517.958,22
– odplačilo glavnice v letu 2002
 (Ekološki sklad)                 2,337.200,00
– ostane dolg za izplačilo            33,698.158,22
---------------------------------------------------------------
4. člen
Proračunski sklad Občine Rogaška Slatina za leto 2002 izkazuje:
---------------------------------------------------------------
                              SIT
---------------------------------------------------------------
– otvoritveno stanje na dan
 1. 1. 2002                   33,631.910,00
– kredit Stanovanjski sklad            25,000.000,00
– prihodke v višini                26,763.561,23
– odhodke v višini                76,926.816,37
– presežek prihodkov nad odhodki          8,468.654,86
---------------------------------------------------------------
5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2002 v višini 30,642.204,79 SIT se prenese v sklad Občine Rogaška Slatina za posebne namene. Sredstva bodo v letu 2003 realizirana po predvidenem proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2002.
6. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2002 v višini 2,250.145,03 SIT, se prenese v rezervni sklad Občine Rogaška Slatina za leto 2003 in se lahko uporabi za namene določene v 49. členu zakona o javnih financah.
7. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračunskega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2002 v višini 8,468.654,86 SIT, se prenese v proračunski sklad Občine Rogaška Slatina za leto 2003 in se lahko uporabi za področje stanovanjskega gospodarstva.
8. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 06202-004-06/2003
Rogaška Slatina, dne 30. marca 2003.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.