Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1522. Odlok o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki, stran 4134.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 29/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 28/01) in 14. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) je Občinski svet občine Razkrižje na 3. redni seji dne 24. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki
1. člen
S tem odlokom se opredeljujejo pogoji, postopek uveljavljanja oprostitve ter občinske dajatve, katerih plačila se oproščajo družine z dvema ali več otroki.
2. člen
Oprostitve občinskih prispevkov po tem odloku so v celoti upravičene osebe, ki imajo v družini tri otroke ali več, ki še niso dopolnili 18 let oziroma 25 let, kolikor se le-ti šolajo.
Polovične oprostitve so upravičene osebe, ki imajo v družini dva otroka, ki še nista dopolnila 18 let oziroma 25 let, kolikor se šolata.
Uveljavitev oprostila se nanaša na naslednje občinske dajatve:
– povračilo za uporabo vodovodnega priključka,
– plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnih zemljišč.
Oprostitve iz drugega odstavka tega člena veljajo samo v primeru gradnje stanovanjskih stavb.
3. člen
Oprostitev plačila prispevka za priklop na KTV Razkrižje za 25% so po tem odloku upravičene osebe, ki imajo v družini dva otroka, ki še nista dopolnila 18 let oziroma 25 let, kolikor se šolata.
Oprostitev plačila prispevka za priklop na KTV Razkrižje za 50% so po tem odloku upravičene osebe ki imajo v družini tri otroke ali več, ki še niso dopolnili 18 let oziroma 25 let, kolikor se le-ti šolajo.
4. člen
Oprostilo po tem odloku se uveljavi na podlagi potrdila o skupnem gospodinjstvu pristojnega organa za notranje zadeve in potrdila o šolanju za družinske člane starejše od 18 let.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01/03-8
Šafarsko, dne 25. marca 2003.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.