Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1520. Odlok o predkupni pravici Občine Razkrižje, stran 4133.

Občinski svet občine Razkrižje je na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 6. in 14. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) na 3. seji dne 24. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Razkrižje
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Razkrižje na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
2. člen
Območje predkupne pravice zajema celotno območje Občine Razkrižje, razen kmetijskih zemljišč, ki so določena v odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 27/89) ter odlokih o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 8/91, 18/92, 50/97 in 29/98).
3. člen
Predkupna pravica za območje kmetijskih zemljišč se določa skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96).
4. člen
Predkupna pravica velja za območja poselitve (stavbna zemljišča) in območja obstoječih infrastrukturnih omrežij in objektov ter za predvidena infrastrukturna omrežja in objekte izven poselitvenih območij, ki so:
– za poslovno stanovanjsko cono na Gibini naslednje parcelne št. kmetijskih zemljišč: 346, 345, 344, 343/1, 336/2, 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 338 in 339, vse k.o. Gibina;
– za poslovno stanovanjsko cono na Razkrižju naslednje parcelne št. kmetijskih zemljišč: 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356-1, vse k. o. Razkrižje;
– za Kulturno športno – rekreativni center na Razkrižju naslednje parcelne št. kmetijskih zemljišč: 504/2, 506/1, 507, 508/1, 508/2 in 509; 356/2, 357/2, 358/2, 359/2, 360/2, 361/2, 362/2, 363/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/2, 214/2, 215, 216, 217, 221/2, 222/1, 223, 224, 225, 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, vse k.o. Razkrižje, in 492, 486, 91, 93, 95, 98, 99, 100/1, 100/2, 100/3, 101, 102/1, 102/2, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 106/2, 107/1, vse k.o. Šafarsko;
– za izgradnjo čistilne naprave naslednje parcelne št kmetijskih zemljišč: 22, 32, 33, vse k. o. Gibina;
– za razširitev prazgodovinske naselbine naslednje parcelne št. kmetijskih zemljišč: 419 in 421, obe v manjšem obsegu na severni strani v smeri proti Ščavnici, v pasu širokem 30 m, vse k.o. Šafarsko;
– za zaključek turistične poti »Razkriški kot« naslednje parcelne št. kmetijskih zemljišč: 121/1, 161, 164 in 165 vse k.o. Gibina.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/03-4
Razkrižje, dne 24. marca 2003.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.