Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1518. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radeče, stran 4132.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40. in 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 64/01), 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) ter 21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) sta na seji Občinskega sveta občine Radeče, dne 29. 1. 2003 in na seji Občinskega sveta občine Laško, dne 2. 4. 2003 sprejela
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radeče
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Radeče, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 51/97 in 99/02, se 11. člen spremeni tako, da odslej glasi:
»Dejavnost zavoda je:
– 80. 102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02201-1/03
Radeče, dne 2. aprila 2003.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.