Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1513. Odlok o predkupni pravici Občine Prebold, stran 4125.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 4. seji dne 27. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Prebold
1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Prebold na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
2. člen
Območje predkupne pravice zajema celotno območje Občine Prebold, razen kmetijskih zemljišč, ki so določena v dolgoročnem planu Občine Žalec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90), spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92,69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94,77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98 in 17/99), odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Prebold (Uradni list RS, št. 49/99), ter odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 in PUP 3 (Uradni list RS, št. 35/96).
3. člen
Predkupna pravica za območja kmetijskih zemljišč se določa skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96).
4. člen
Območja poselitve (stavbna zemljišča), območja obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij so določena v dolgoročnem planu Občine Žalec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90), spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98 in 17/99), odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Prebold (Uradni list RS, št. 49/99), ter odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 in PUP 3 (Uradni list RS, št. 35/96).
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-01/07/2003-04
Prebold, dne 27. februarja 2003.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.