Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1510. Spremembe pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Mislinja, stran 4124.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00 in 60/02) je Občinski svet občine Mislinja na 4. seji dne 13. 3. 2003 sprejel
S P R E M E M B E P R A V I L N I K A
o dodeljevanju socialnih pomoči v
Občini Mislinja
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odl. US, 1/99, 41/99, 34/00, 36/00, 54/00 in 26/01) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da spremenjen glasi:
»Kriterij za dodelitev socialnih pomoči je cenzus za denarno socialno pomoč, določen z zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odl. US, 1/99, 41/99, 34/00, 36/00, 54/00 in 26/01)«.
Četrti odstavek 2. člena se spremeni tako, da spremenjen glasi:
»Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki posameznika in družine, kakor tudi denarna socialna pomoč.«
2. člen
V prvem stavku 4. člena se besedi »33. členu« nadomestita z besedama »25. členu«.
3. člen
V prvem stavku 9. člena se besedi »26. členu«, nadomestita z besedama »25. členu«.
4. člen
Te spremembe pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Mislinja pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15405-0002/2000
Mislinja, dne 20. marca 2003.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ek. l. r.