Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1509. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Metlika, stran 4124.

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97 in 10/98), je Občinski svet občine Metlika, na 4. redni seji sveta, dne 27. marca 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Metlika
1. člen
V 3. členu odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišča na območju Občine Metlika v letu 2002 (SDL, št. 7/88), se vrednost 1 m2 stanovanjske površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost zemljišč, izračunana na dan 31. 12. 2002, določi na 163.728 SIT.
2. člen
V 6. členu istega odloka se stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Metlika, za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev na 1 ha, izračunajo na dan 31. 12. 2002:
– stroški za individualne komunalne naprave za 1 m2 stanovanjske površine 1.861,59 SIT,
– stroški za kolektivne komunalne naprave za 1 m2 stanovanjske površine 2.557,37 SIT.
3. člen
Cena določena v 1. točki tega odloka se med letom uskladi s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije.
Cene določene v 2. točki tega odloka se mesečno valorizirajo z indeksom rasti cen industrijskih izdelkov – panoga proizvodnja gradbenega materiala, ki ga mesečno objavlja Zavod RS za statistiko.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/00
Metlika, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.