Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1502. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cenah stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj, stran 4119.

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87 – v nadaljevanju: pravilnik) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01 in 65/02) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 26. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cenah stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, kategorizirane s III. stopnjo opremljenosti, zmanjšane za povprečne stroške komunalnega urejanja, je na dan 31. 12. 2002 znašala 159.500 SIT.
2. člen
Cena m2 stavbnega zemljišča brez upoštevanja minulih vlaganj, uporabne vrednosti zemljišča in funkcionalne ugodnosti lokacije je določena v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša na dan 31. 12. 2002:
a) za območje mesta Črnomelj in naselja Vojna vas 1,0% ali 1.595 SIT/m2
b) za območje naselij Kanižarica in Svibnik 0,8% ali 1.276 SIT/m2
c) za ostala območja v občini 0,6% ali 957 SIT/m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč srednje III. kategorije komunalne opremljenosti in 2. skupine gostote poselitve oziroma faktorja izkoriščenosti zemljišča, ki se do sprejetja programa opremljanja po predpisih obračunavajo v skladu s pravilnikom, so določeni v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in za območje Občine Črnomelj na dan 31. 12. 2002 znašajo:
a) za individualne komunalne naprave 3,6% ali 5.742 SIT/m2 koristne stanovanjske površine oziroma 1.722,60 SIT/m2 stavbne parcele
b) za kolektivne komunalne naprave 4,4% ali 7.018 SIT/m2 koristne stanovanjske površine oziroma 2.105,40 SIT/m2 stavbne parcele.
4. člen
Cene, določene v 1., 2. in 3. členu tega odloka se s časom usklajujejo s povprečnim indeksom porasta cen stanovanjske gradnje, ki ga mesečno objavlja GZS-Združenje za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, s čimer preneha veljati prejšnji tovrstni odlok, objavljen v Uradnem listu RS, št. 18/02 z dne 28. 2. 2002.
Št. 352-01-3/2003
Črnomelj, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.