Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1501. Odlok o območju predkupne pravice Občine Črnomelj, stran 4118.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01 in 65/01) je Občinski svet občine Črnomelj na 5. redni seji dne 26. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o območju predkupne pravice
Občine Črnomelj
1. člen
S tem odlokom je določeno območje, na katerem Občina Črnomelj lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah.
2. člen
Območje predkupne pravice obsega vse nepremičnine na vseh poselitvenih območjih in na območjih obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.
3. člen
Območje predkupne pravice iz 2. člena tega odloka je določeno v grafičnih prilogah veljavnih prostorskih sestavin planskih aktov oziroma izvedbenih prostorskih aktov Občine Črnomelj.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-3/2003
Črnomelj, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.