Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1497. Sklep o začasnem financiranju Občine Brda v letu 2003, stran 4097.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 63/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 100. člena statuta Občine Brda (Uradno glasilo, št. 5/99) je Občinski svet občine Brda na seji dne 1. 4. 2003 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Brda
v letu 2003
1
Do sprejetja proračuna Občine Brda za leto 2003 se financiranje funkcij Občine Brda ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Brda za leto 2002 za iste programe kot v letu 2002.
2
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
3
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2002 in začete v letu 2002.
4
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Brda za leto 2003. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2003.
5
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
6
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. aprila 2003 dalje do operativnosti poračuna vendar najdlje do 30. 6. 2003.
Št. 403-02/03
Brda, dne 1. aprila 2003.
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l. r.