Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1491. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Beltinci, stran 4093.

Na podlagi 4. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: državni pravilnik Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00) in
16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00 in 67/01) je Občinski svet občine Beltinci na svoji seji dne 27. 3. 2003 sprejel
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Beltinci
1. člen
V drugem odstavku 4. člena odredbe o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 14/00 in 118/00) se besedilo spremeni tako, da se pravilno glasi: »Diskoteke smejo obratovati vsak petek, soboto in nedeljo najdalj do 3. ure zjutraj naslednjega dne.«
V 4. členu se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»Za gostinske obrate, ki se nahajajo izven strnjenih stanovanjskih naselij obratovalni čas s to odredbo ni omejen.«
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/5-73/III-2003
Beltinci, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.