Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1480. Sklep o prepovedi prometa in uporabe zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol, stran 4083.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena in drugega odstavka 33. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja vršilka dolžnosti generalne direktorice Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi prepovedi uporabe določenih škodljivih snovi
S K L E P
o prepovedi prometa in uporabe zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol
1
Zaradi preprečitve vnosa kloramfenikola v organizem živali in živila živalskega izvora se prepoveduje promet in uporabo:
– zdravila DERMO SPRAY N, dermalno pršilo za uporabo v veterinarski medicini, ki ga proizvaja LEK farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana;
– konzervansa AZIDIOL, ki ga pripravlja Biotehniška fakulteta, Inštitut za mlekarstvo, Groblje 3, Rodica.
2
Za zdravila in konzervans iz prejšnjega odstavka, ki so bili že dani v promet, se odreja umik iz prometa.
3
Ta sklep se začne izvajati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-330/2003
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.
EVA 2003-2311-0088
mag. Simona Salamon, dr. vet. med. l. r.
v.d. generalne direktorice
VURS