Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1474. Sklep o spremembi sklepa o uskladitvi preživnin in uskladitvi višine nadomestila preživnin, stran 4071.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 132. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76, 1/89, 14/89 in Uradni list RS, št. 60/99 – odl. US in 64/01) in na podlagi petega odstavka 21.d člena zakona o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97, 10/98, 41/99, 53/99 in 119/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembi sklepa o uskladitvi preživnin
in uskladitvi višine nadomestila preživnin
1. člen
V sklepu o uskladitvi preživnin in uskladitvi višine nadomestila preživnin (Uradni list RS, št. 31/03) se:
– v prvi alinei 16. točke sklepa številka “13.344“ nadomesti s številko “13.557“,
– v drugi alinei 16. točke sklepa številka “14.678“ nadomesti s številko “14.912“ in
– v tretji alinei 16. točke sklepa številka “17.347“ nadomesti s številko “17.623“.
2. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 553-02/2001-5
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.
EVA 2003-2611-0014
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik