Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1472. Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke, stran 4069.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odl. US in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
1. člen
Ta uredba določa merila za razvrstitev vozil v cestninske razrede, višino cestnine za posamezen cestninski razred in način plačevanja cestnine na vstopni cestninski postaji predor Karavanke – jug za uporabo cestnega predora Karavanke.
2. člen
Vozila, s katerimi se opravljajo prevozi skozi cestni predor Karavanke, se glede na število osi in največjo dovoljeno maso vozila razvrščajo v štiri cestninske razrede:
1. razred: vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg;
2. razred: vozila z dvema osema, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg;
3. razred: vozila s tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg;
4. razred: vozila z več kot tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.
Za vozila iz 1. razreda in avtobuse iz 2. in 3. razreda, ki vlečejo priklopno vozilo, se upošteva samo največja dovoljena masa vlečnega vozila. Za razvrščanje drugih skupin vozil v cestninske razrede pa se upoštevata največja dovoljena masa vlečnega in priklopnega vozila ter skupno število osi na vozilih.
3. člen
Višina cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke (v nadaljnjem besedilu: cestnina) je odvisna od cestninskega razreda, v katerega je razvrščeno vozilo ali skupina vozil.
Višina cestnine za prvi cestninski razred se določi v tolarski protivrednosti za 6,5 evra (EUR), obračunani po srednjem tečaju iz tečajne liste Banke Slovenije (v nadaljnjem besedilu: tečajna lista). Za drugi, tretji in četrti cestninski razred se cestnina določi v tolarski protivrednosti za 10,5 EUR za drugi, 15,0 EUR za tretji in 22,5 EUR za četrti cestninski razred.
4. člen
Cenik cestnine določi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., tako, da zneski cestnine za posamezne cestninske razrede, določeni na podlagi drugega odstavka prejšnjega člena, in zaokroženi na 50 SIT, ter zneski točkovnih kart in cestnine iz prvega odstavka 8. člena te uredbe ne odstopajo od izračunanih za več kot štiri odstotke.
Cenik cestnine se spremeni če se srednji tečaj EUR po tečajni listi spremeni za več kot dva odstotka.
Višina cestnine mora biti objavljena na vstopni cestninski postaji predor Karavanke – jug. Cestnina se na ceniku določi v tolarjih in v EUR.
5. člen
Nerezidenti lahko plačujejo cestnino s tujimi valutami, ki so s sklepom Vlade Republike Slovenije določene za plačevanje cestnine na slovenskih cestah.
Ne glede na ureditev v sklepu iz prejšnjega odstavka lahko višina cestnine v tuji valuti, izračunana iz njene tolarske vrednosti, odstopa od izračunane za največ deset odstotkov, če so odstopanja potrebna zaradi zagotovitve enake višine cestnine v tuji valuti na cestninskih postajah predor Karavanke – jug in predor Karavanke – sever.
Pri plačilu cestnine s tujo gotovino se lahko preostanek vplačila nad zneskom cestnine vrne v tolarjih, če gre za vračila manjše vrednosti, ki ne presegajo dvakratne višine cestnine. Tolarski zneski vračila se pri tem zaokrožijo na deset tolarjev navzdol.
6. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se pri plačilu cestnine v EUR upošteva višina cestnine v EUR po zaporedju cestninskih razredov, kot je določena v drugem odstavku 3. člena in v prvem odstavku 8. člena te uredbe, preostanek plačila pa se vrača v EUR.
7. člen
Uporabnik cestnega predora Karavanke plača cestnino na vstopni cestninski postaji predor Karavanke – jug.
Plačilo cestnine se lahko opravi z gotovino ali brezgotovinsko.
8. člen
Uporabnik, ki večkrat uporablja predor Karavanke, si lahko pri plačevanju cestnine za 1. cestninski razred zagotovi popust z nakupom naslednjih točkovnih kart:
– s prenosljivo točkovno karto v vrednosti 58,00 EUR in z veljavnostjo eno leto od dneva njene izdaje, po kateri se posamezna vožnja obračunava v vrednosti 4,0 EUR;
– z neprenosljivo točkovno karto v vrednosti 21,5 EUR, vezano na registrsko številko vozila in z veljavnostjo en mesec od dneva njene izdaje, po kateri se posamezna vožnja obračunava v vrednosti 2,15 EUR.
Točkovne karte lahko uporabnik predora Karavanke kupi na cestninski postaji predor Karavanke – jug.
Brezgotovinsko plačilo cestnine se na cestninskih postajah predor Karavanke – jug in predor Karavanke – sever lahko opravi s slovensko ali avstrijsko točkovno karto.
9. člen
Cestnina se lahko plačuje s plačilnimi karticami za brezgotovinsko plačevanje, ki jih določi Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., in označi na ceniku iz 4. člena te uredbe.
10. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke (Uradni list RS, št. 109/01).
11. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 15. aprila 2003.
Št. 425-05/2001-2
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.
EVA 2003-2411-0020
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost