Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1470. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev, stran 4069.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 in 58/02) in v zvezi s prvim odstavkom 1. člena zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list RS, št. 29/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih
in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
1. člen
V uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list RS, št. 115/02 in 30/03), se v prilogi višine posebnih dajatev za naslednje kmetijske in živilske proizvode nadomestijo kot sledi:
"103     Živi prašiči
      - Drugi
0103 92   - - mase 50 kg ali več:
      - - - domačih pasem:
0103 92 19 - - - - Drugi                       71,80
203     Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
      - Sveže ali ohlajeno:
0203 11   - - trupi in polovice s kožo:
0203 11 10 - - - domačih prašičev                  82,60
0203 11 90 - - - drugo                        82,60
0203 12   - - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
      - - - domačih prašičev:
0203 12 11 - - - - šunke in njihovi kosi              119,90
0203 12 19 - - - - plečeta in njihovi kosi             119,90
0203 12 90 - - - drugo                       119,90
0203 19   - - drugo:
      - - - domačih prašičev:
0203 19 11 - - - - prednji deli in njihovi kosi           134,00
0203 19 13 - - - - ledja in njihovi kosi, s kostmi         134,00
0203 19 15 - - - - prsa s potrebušino in maščobo, kosi       134,00
      - - - - drugo:
0203 19 55 - - - - - brez kosti                   134,00
0203 19 59 - - - - - drugo                     134,00
0203 19 90 - - - drugo                       134,00
      - Zamrznjeno:
0203 21   - - trupi in polovice:
0203 21 10 - - - domačih prašičev                  82,60
0203 21 90 - - - drugo                        82,60
0203 22   - - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
      - - - domačih prašičev:
0203 22 11 - - - - šunke in njihovi kosi              119,90
0203 22 19 - - - - plečeta in njihovi kosi             119,90
0203 22 90 - - - drugo                       119,90
0203 29   - - drugo:
      - - - domačih prašičev:
0203 29 11 - - - - prednji deli in njihovi kosi           121,8
0203 29 13 - - - - ledja in njihovi kosi, s kostmi          121,8
0203 29 15 - - - - prsa s potrebušino in maščobo, kosi        121,8
      - - - - drugo:
0203 29 55 - - - - - brez kosti                   121,8
0203 29 59 - - - - - drugo                      121,8
0203 29 90 - - - drugo                      121,80."
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-03/2001-10
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.
EVA 2003-2311-0086
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik