Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1469. Uredba o dopolnitvi uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000), stran 4067.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 13/97), zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki ureja trgovinske vidike Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi strani, z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih posebnih ugodnostih za določena vina, o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb alkoholnih in aromatiziranih pijač (Uradni list RS, št. 31/01), 72. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) in uredbe o ratifikaciji sklepa št. 5/2001 Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o izboljšavah trgovinskih dogovorov, predvidenih za predelane kmetijske izdelke v Protokolu 3 Evropskega sporazuma (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 24/01), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
1. člen
V uredbi o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) (Uradni list RS, št. 116/02) (v nadaljnjem besedilu: uredba) se tretji odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
“Za blago po poreklu iz Skupnosti navedeno v prilogi 6 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačujeta carina in posebna uvozna dajatev po stopnjah oziroma v višinah določenih v tej prilogi.“
2. člen
V prilogi 6 k uredbi se pred tarifno številko 1512 doda besedilo, ki se glasi:
"103     Živi prašiči
      – Drugi:
0103 92   – – mase 50 kg ali več:
      – – – domačih pasem
0103 92 19 – – – drugi                     36,10  9.0
203     Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
      – Sveže ali ohlajeno:
0203 11   – – trupi in polovice s kožo:
0203 11 10 – – – domačih prašičev                59,35 10.9
0203 12   – – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
      – – – domačih prašičev:
0203 12 11 – – – – šunke in njihovi kosi            80,35 10.9
0203 12 19 – – – – plečeta in njihovi kosi           80,35 10.9
0203 19   – – drugo:
      – – – domačih prašičev:
0203 19 11 – – – – prednji deli in njihovi kosi         96,20 10.9
0203 19 13 – – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi       96,20 10.9
0203 19 15 – – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi     96,20 10.9
      – – – – drugo:
0203 19 55 – – – – – brez kosti                 96,20 10.9
0203 19 59 – – – – – drugo                   96,20 10.9
      – Zamrznjeno:
0203 21   – – trupi in polovice:
0203 21 10 – – – domačih prašičev                52,00 10.9
0203 22   – – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
      – – – domačih prašičev:
0203 22 11 – – – – šunke in njihovi kosi            75,30 10.9
0203 22 19 – – – – plečeta in njihovi kosi           75,30 10.9
0203 29   – – drugo:
      – – – domačih prašičev:
0203 29 11 – – – – prednji deli in njihovi kosi         85,30 10.9
0203 29 13 – – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi       85,30 10.9
0203 29 15 – – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi     85,30 10.9
      – – – – drugo:
0203 29 55 – – – – – brez kosti                 85,30 10.9
0203 29 59 – – – – – drugo                   85,30 10.9"
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 334-07/2000-15
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.
EVA 2003-2111-0036
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost