Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1468. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 11 k CEFTA in dodatnega protokola št. 12 k CEFTA, stran 4067.

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini ter Dodatnih protokolov št. 4 in št. 5 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/97), 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini s Protokoloma 17 in 21 ter prilogami (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 26/00), 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini s prilogami in Protokoloma 26 in 31 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 1/01),
4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/03), 4. člena zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/01) in 72. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 11 k CEFTA in dodatnega protokola št. 12 k CEFTA
1. člen
V uredbi o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 11 k CEFTA in Dodatnega protokola št. 12 k CEFTA (Uradni list RS, št. 113/02 in 23/03) se v prilogah 15 in 20 črtata tarifni oznaki 0103 92 19 in 0203 s pripadajočim besedilom.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 334-01/2000-16
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.
EVA 2003-2111-0035
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik