Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1041. Sklep o imenovanju uredniškega odbora za občinsko glasilo "Majšperčan - glasilo Občine Majšperk", stran 3314.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Majšperk na 4. redni seji dne 6. marca 2003 sprejel
S K L E P
o imenovanju uredniškega odbora za občinsko glasilo “Majšperčan – glasilo Občine Majšperk“
I
V uredniški odbor za občinsko glasilo “Majšperčan – glasilo Občine Majšperk“ se imenujejo:
– Zlatka LAMPRET, Majšperk 51, Majšperk, predsednica,
– Danica LORBER, Zgornja Sveča 15 b, Stoperce,
– Štefan MALLY, Ptujska Gora 28, Ptujska Gora,
– Vesna KOVAČIČ, Breg 83, Majšperk in
– Nataša MOHORKO, Dol pri Stopercah 10, Stoperce.
II
Uredniški odbor ima naslednje naloge:
– priprava gradiva za časopis,
– uresničevanje programske zasnove,
– spoštovanje določil zakona o medijih,
– zagotavljanje rednega izhajanja glasila in
– vodenje evidence ter zapisnikov na sejah uredniškega odbora.
III
Ta sklep začne veljati s sprejemom na občinskem svetu Občine Majšperk, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 082-08/03-01
Majšperk, dne 6. marca 2003.
Županja
Občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost