Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1035. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Gornja Radgona za leto 2003, stran 3307.

Na podlagi prvega odstavka 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 4. redni seji dne 27. 2. 2003 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Gornja Radgona za leto 2003
1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno, povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednost stavbnih zemljišč na območju Občine Gornja Radgona za leto 2003.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 uporabne stanovanjske površine na območju Občine Gornja Radgona za leto 2003 (na dan 31. 12. 2002) znaša 143.200 SIT.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Gornja Radgona znašajo 15% gradbene vrednosti objekta, in sicer:
– 9% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne komunalne opreme ali 12.888 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine,
– 6% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne komunalne opreme ali 8.592 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine.
4. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene, določene v 2. členu tega sklepa, in znaša:
– za območje mesta Gornja Radgona 1,2% ali 1.718,40 SIT za m2,
– za območje industrijske cone Gornja Radgona 1% ali 1.432 SIT za m2,
– za ostala strnjena naselja v Občini Gornja Radgona 0,8% ali 1.145,60 SIT za m2,
– za območje razpršene gradnje 0,6% ali 859,20 SIT za m2.
5. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
6. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Gornja Radgona za leto 2002 (Uradni list RS, št. 34/02).
Št. 38005-2/2003-38
Gornja Radgona, dne 28. februarja 2003.
Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l. r.

AAA Zlata odličnost