Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1027. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Dobrna, stran 3303.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je Občinski svet občine Dobrna na 4. seji dne 17. 2. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Dobrna
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 83/2002) se v 5. členu za besedama “ Odbor za“ doda beseda “turizem“ ter za njo postavi vejica.
2. člen
V 8. členu se dodata novi drugi in tretji odstavek, in sicer:
“Rok za prijavo na javni razpis je največ 30 dni od dneva objave v občinskem glasilu.“
“Prejete vloge na podlagi razpisa sprejema in obravnava Občinska uprava občine Dobrna. Vloge se pregledajo v roku, določenim v razpisu. O vlogah se odloča, na podlagi veljavnega proračuna Občine Dobrna in tega pravilnika, s sklepom.“
“Na podlagi razpisa razpisana proračunska sredstva se razdelijo sorazmerno glede na število popolnih in pravočasnih vlog.“
“Maksimalna višina sredstev za posamezni ukrep se opredeli v razpisnih pogojih.“
3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-0005/2003-6
Dobrna, dne 17. februarja 2003.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost