Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1025. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodelitvi subvencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna, stran 3302.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02) je Občinski svet občine Dobrna na 4. seji dne 17. 2. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o dodelitvi subvencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna
1. člen
V pravilniku o dodelitvi subvencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 83/02) se v drugem odstavku točke 1.3. 3. člena doda nova peta alinea, in sicer “sofinanciranje veterinarske dežurne službe“.
2. člen
V tretjem odstavku točke 3.1. 3. člena, se četrta alinea spremeni tako, da se besedilo “odločbo o priglasitvi del“ črta in namesto črtanega besedila doda novo besedilo “lokacijsko informacijo“.
3. člen
V drugem odstavku točke 4.1. 3. člena se besedilo “od vrednosti celotne investicije“ črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi “od vrednosti 12%“.
4. člen
V 8. členu se za besedo “je“ doda beseda “največ“.
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se po spremembi glasi:
“Prejete vloge na podlagi razpisa sprejema in obravnava Občinska uprava občine Dobrna. Vloge se pregledajo v roku, določenim v razpisu. O vlogah se odloča, na podlagi veljavnega proračuna Občine Dobrna in tega pravilnika, s sklepom.“
“Na podlagi razpisa razpisana proračunska sredstva se razdelijo sorazmerno glede na število popolnih in pravočasnih vlog.“
“Maksimalna višina sredstev za posamezni ukrep se opredeli v razpisnih pogojih.“
6. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-0003/2003-6
Dobrna, dne 17. februarja 2003.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost