Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1019. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3291.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 3. redni seji dne 28. 2. 2003 sprejel naslednji
S K L E P
I
Na zemljišču parc. št. 1144/13 in 1144/14, vl. št. 651, k.o. Kunšperk, se ukine status javnega dobra v splošni rabi.
II
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Bistrica ob Sotli.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0003/03-01
Bistrica ob Sotli, dne 28. februar 2003.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost