Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1017. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2003, stran 3290.

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 20/90) ter na podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 46/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 3. redni seji dne 28. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2003
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča, znaša na dan 1. 1. 2003 za območje Občine Bistrica ob Sotli 150.280 SIT.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 2003 22.540 SIT za m2 koristne stanovanjske površine, in sicer:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe 10.143 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 12.397 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša 0,9% povprečne gradbene cene.
4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo v skladu z določili zakona o stavbnih zemljiščih.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2002.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0003/03-03
Bistrica ob Sotli, dne 28. februarja 2003.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost