Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1003. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stari trg (2001-2010), stran 3276.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stari trg (2001–2010)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Stari trg, št. 07-21/01 z dne 20. aprila 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Stari trg, ki meri 11.013 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občini Črnomelj, oziroma v katastrskih občinah Tanča gora, Dragatuš, Nova Lipa, Stara Lipa, Stari trg ob Kolpi, Sodevci, Radenci, Sinji vrh, Damelj in Učakovci.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Stari trg je z dnem 1. 1. 2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 8.510,89 ha,
– lesna zaloga: 195,6 m3/ha, od tega 23,3 m3/ha iglavcev in 172,3 m3/ha listavcev,
– tekoči letni prirastek: 5,55 m3/ha, od tega 0,74 m3/ha iglavcev in 4,81 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Stari trg za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 249.388 m3, od tega 30.355 m3 iglavcev in 219.388 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.898,46 ha,
– varstvena dela, potrebna za preprečitev ali omejitev motenj pri delovanju gozda, in sicer zaščita pred divjadjo na površini 13,69 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Stari trg, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stari trg je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Adlešiči, Pod smreko 10, Črnomelj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stari trg.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-07-2/2002/7
Ljubljana, dne 10. februarja 2003.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost