Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1002. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje (2000-2009), stran 3275.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje (2000–2009)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje, št. 12-09/00 z dne 29. novembra 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Zgornje Dravsko polje, ki meri 11.158,58 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Maribor, Rače-Fram, Starše, Hoče-Slivnica in Miklavž na Dravskem polju, oziroma v katastrskih občinah Brezje, Tezno, Podbrežje, Zrkovci, Dogoše, Miklavž na Dravskem polju, Rogoza, Bohova, Slivnica, Orehova vas, Hotinja vas, Skoke, Loka pri Rošnji, Starše, Zlatoličje, Prepolje, Marjeta na Dravskem polju, Rače, Ješenca, Podova, Gorica in Dobrava.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Zgornje Dravsko polje je z dnem 1. 1. 2000 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 2.400,07 ha,
– lesna zaloga: 237,3 m3/ha, od tega 140,9 m3/ha iglavcev in 96,4 m3/ha listavcev,
– tekoči letni prirastek: 7,97 m3/ha, od tega 4,52 m3/ha iglavcev in 3,45 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Zgornje Dravsko polje za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 91.233 m3, od tega 60.360 m3 iglavcev in 30.873 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 171,18 ha,
– varstvena dela, potrebna za preprečitev ali omejitev motenj pri delovanju gozda, in sicer zaščita pred divjadjo s količenjem ali tulci s 4.250 kosi, pred boleznimi in žuželkami v obsegu 400 delovnih dni ter ostala varstvena dela v obsegu 50 delovnih dni.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Zgornje Dravsko polje.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-7/00/9
Ljubljana, dne 10. februarja 2003.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost