Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

1001. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trebnje I (2001-2010), stran 3275.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trebnje I (2001–2010)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Trebnje I, št. 07-18/01 z dne 3. februarja 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Trebnje I, ki meri 7.567 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v Občini Trebnje, oziroma v katastrskih občinah Sevnica, Lukovek, Ponikve, Češnjevek, Medvedje selo, Trebnje, Vrhtrebnje, Dobrnič in Korita.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Trebnje I je z dnem 1. 1. 2001 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 4.250,80 ha,
– lesna zaloga: 248,7 m3/ha, od tega 80,1 m3/ha iglavcev in 168,6 m3/ha listavcev,
– tekoči letni prirastek: 6,89 m3/ha, od tega 2,41 m3/ha iglavcev in 4,48 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Trebnje I za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 166.440 m3, od tega 56.311 m3 iglavcev in 110.129 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.037,19 ha,
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trebnje I, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trebnje I je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Trebnje, Baragov trg 2, Trebnje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trebnje I.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-07-1/2002/7
Ljubljana, dne 10. februarja 2003.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost