Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

999. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lešje (1999-2008), stran 3274.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lešje (1999–2008)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Lešje, št. 12-30/99 z dne 19. septembra 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Lešje, ki meri 9.272,06 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Majšperk in Žetale, oziroma v katastrskih občinah Sestrže, Podlože, Lešje, Ptujska gora, Doklece, Stogovci, Skrblje, Bolečka vas, Sitež, Bolfenk, Sveča, Stoperce, Kupčinji vrh, Nadole, Čermožiše in Žetale.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Lešje je z dnem 1. 1. 1999 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 4.954,57 ha,
– lesna zaloga: 277,8 m3/ha, od tega 30,8 m3/ha iglavcev in 247,0 m3/ha listavcev,
– tekoči letni prirastek: 8,86 m3/ha, od tega 0,90 m3/ha iglavcev in 7,96 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Lešje za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 227.415 m3, od tega 23.428 m3 iglavcev in 203.987 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 767,7 ha,
– varstvena dela, potrebna za preprečitev ali omejitev motenj pri delovanju gozda, in sicer zaščita pred divjadjo v obsegu 240 delovnih dni ter na površini 11,11 ha, pred boleznimi in žuželkami v obsegu 310 delovnih dni, pred požari v obsegu 105 delovnih dni ter ostala varstvena dela v obsegu 160 delovnih dni.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Lešje, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lešje je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ptuj, Zoisova 5, Ptuj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lešje.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-12-4/00/8
Ljubljana, dne 10. februarja 2003.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost