Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

998. Pravilnik o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjernej (2000-2009), stran 3273.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejemu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjernej (2000–2009)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Šentjernej, št. 07-05/00 z dne 20. aprila 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Šentjernej, ki meri 9.443 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občinah Novo mesto, Šentjernej in Škocjan, oziroma v katastrskih občinah Žaloviče, Zbure, Gorenja vas, Družinska vas, Bela Cerkev, Tomažja vas, Gradišče, Polhovica, Gorenja Orehovica, Šentjernej in Vrhpolje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Šentjernej je z dnem 1. 1. 2000 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
– površina: 4.152,94 ha,
– lesna zaloga: 224,8 m3/ha, od tega 31,8 m3/ha iglavcev in 193,0 m3/ha listavcev,
– tekoči letni prirastek: 6,01 m3/ha, od tega 1,15 m3/ha iglavcev in 4,86 m3/ha listavcev.
4. člen
Na podlagi ciljev gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritev za doseganje teh ciljev, so v gozdnogospodarski enoti Šentjernej za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 155.160 m3, od tega 22.004 m3 iglavcev in 133.156 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 850,35 ha.
Ukrepi in načini njihove izvedbe, ki so določeni na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Funkcije gozdov in njihovo ovrednotenje, cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje, ki so določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentjernej, so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjernej je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjernej.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-07-4/00/7
Ljubljana, dne 10. februarja 2003.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost