Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

959. Sklep o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vojnik, stran 2890.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je Občinski svet občine Vojnik na 3. redni seji dne 26. 2. 2003 sprejel
S K L E P
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vojnik
1. člen
Ta sklep ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence družinam z območja Občine Vojnik, določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za uveljavitev pravice.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca, je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo praviloma dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Upravičenec do denarne pomoči je eden od staršev novorojenca, če sta on in otrok državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Vojnik.
4. člen
Pravico do denarne pomoči uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega sporazuma med staršema.
5. člen
Pravica do denarne pomoči za novorojenca se uveljavi s predložitvijo izpiska iz rojstne matične knjige za novorojenca pri Občinski upravi občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Rok za vložitev pisne vloge je najkasneje štiri mesece po otrokovem rojstvu.
6. člen
Višina denarne pomoči za vsakega novorojenca po tem sklepu znaša 30.000 SIT.
O spremembi višine denarne pomoči odloča občinski svet za vsako proračunsko leto posebej.
Sredstva za izplačilo denarne pomoči zagotovi Občina Vojnik iz proračuna.
7. člen
Upravičenec prejme ob rojstvu otroka darilni ček banke z vpisano vrednostjo ter vpisanim imenom in priimkom upravičenca.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za rojene po dnevu uradne objave sklepa.
Št. 170/2-2003/9
Vojnik, dne 26. februarja 2003.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost