Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2003 z dne 7. 3. 2003

Kazalo

944. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra, stran 2860.

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 3. redni seji dne 24. 2. 2003 sprejel
S K L E P
1
Zemljišču parc. št. 252/3 – pot v izmeri 8 m2 in parc. št. 252/4 – pot v izmeri 70 m2, obe pripisani pri seznamu S 022, k.o. Dobja vas, se odvzame status javnega dobra in se vpiše v nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o., kjer se vknjiži lastninska pravica za osebo z imenom: OBČINA PREVALJE, trg 2a, Prevalje – do celote.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46506-0008/2002-06
Prevalje, dne 24. februarja 2003.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost